icon-arrow-right

SN Vloeirand

De betonranden van hellingbanen zijn het meest kwetsbaar voor mechanische beschadiging door het aanrijden van autobanden. Naast het esthetische element, loopt de eigenaar van de garage het risico dat de beschadigde randen de waterdichtheid aantasten en betonschade het gevolg is door indringing van dooizouten. 

De eigenaren van de auto's zijn vaak ook de dupe vanwege beschadigingen aan hun auto. Met de toepassing van SN Vloeirand behoren deze problemen tot het verleden. SN vloeirand wordt gemaakt van Solvolan Rubbermortel.

+