icon-arrow-right

Welke eigenschappen zijn bepalend voor gietasfalt?

Vloeistofdichtheid

Door de overmaat aan bitumen bevat gietasfalt nagenoeg geen holle ruimten, minder dan 1,5% en is daarom, bij een goede afwerking en detailering, vloeistofdicht.

Sterkte, stabiliteit en stijfheid

Door de overmaat aan bitumen in de mortel, worden ook de sterkte en de stijfheid voornamelijk bepaald door de eigenschappen van de toegepaste bitumen. Iedere bitumen vervormt echter onder invloed van druk en tijd, zodat het niet mogelijk is om vaste waarden voor druk- en buigsterkte en voor stijfheid op te geven. Als alternatief voor het ontbreken van gegevens voor sterkte en stijfheid wordt de indringdiepte bepaald volgens de stempelproef in DIN 1996.

Stroefheid

Een gietasfaltvloer is onder bijna alle omstandigeheden voldoende stroef en draagt daardoor bij aan gunstige werkomstandigheden. De stroefheid kan worden verhoogd door het oppervlak in te strooien.

Slijtvastheid

De slijtvastheid van gietasfalt is groot door het gehalte aan mineralen en door het feit dat de bitumen deze mineralen onder praktisch alle omstandigheden goed bij alkaar blijft houden.

Bestandheid tegen chemicalien

De bestandheid tegen diverse chemicalien en aggressiefe stoffen wordt bepaald door de bestandheid tegen deze stoffen van zowel de bitumen als de mineralen in het mengsel. Alleen tegen minerale- en dierlijke oliën en vetten en tegen de meeste oplosmiddelen is gietasfalt niet bestand, omdat deze de bitumen in het mengsel oplossen. Zuren en vel ander chemicalien, die geen invloed hebben op de bitumen, tasten ook het gietasfalt niet aan indien de zuurbestendige kwaliteit wordt toegepast. Zuurbestendig gietasfalt bevat niet-kalkhoudende mineralen zoals porfier en kwartsmeel.

Bestandheid tegen veroudering

Gietasfalt is een buitengewoon duurzaam materiaal. De gunstige combinatie van bitumen en mineralen zorgt voor de waardevolle eigenschap. Soms ontstaan in het oppervlak ondiepe haarscheuren, maar dit is niet meer dan een uiterlijkverschijnsel dat niet dieper gaat dan ongeveer 1 mm. Door de dichtheid van het gietasfalt en de goede bestandheid tegen chemicalien wordt het produkt nauwelijks aangetast. In het algemeen bezit gietasfalt een zeer lange levensduur.

+