icon-arrow-right

FloWithDGlow®

Licht in het donker

Het verhogen van duurzame verkeersveiligheid is onze drijfveer geweest om innovatieve lichtgevende ontwikkelingen rondom wielrijders en voetgangers te ontwikkelen.

De laatste jaren komen er steeds meer toepassingen op de markt met het zogenaamde ‘Glow In The Dark’-principe.                                                                     

Smits Neuchâtel Infrastructuur bv ontwikkelde samen met Senlima bv een energie onafhankelijk alternatief: FloWithDGlow®                                                            

 

FloWithDGlow 002

Toepassing

Veel wegen en rijwielpaden zijn onvoldoende of worden zelfs helemaal niet verlicht. FloWithDGlow® draagt bij aan een overzichtelijke verkeerssituatie en biedt weggebruikers een duidelijke lichtgevende begeleiding.

FloWithDGlow® is er in prefab onderdelen, bijvoorbeeld stroken van 1,00 m1 lengte en 10 centimeter breed. Toepasbaar als markering in verhardingen of bijvoorbeeld op de leuningen van een brug. De prefab onderdelen worden door Smits Neuchâtel Infrastructuur bv in eigen beheer geproduceerd. Daarnaast wordt het materiaal ook in situ aangebracht, zodat nagenoeg elk gewenste vorm of model mogelijk is.

Afgelopen jaar zijn er een aantal proeflokaties uitgevoerd in de Provincie Gelderland, FloWithDGlow® is daar toegepast op zowel rijwielpaden als afscheiding tussen rijwielpaden en provinciale wegen, waarmee de attentiewaarden voor alle weggebruikers is vergroot.

FloWithDGlow 003

Duurzaam

De basis van FloWithDGlow® is persistente fotoluminescentie en heeft een oneindige cyclus van oplading en nalichting.

FloWithDGlow® wordt opgeladen door dag- en kunstlicht. Eén van de grote voordelen van het materiaal is dat het energie onafhankelijk is. Dit wil zeggen dat er geen batterij, solar back-up of stroom nodig is. Zelfs in bosrijke gebieden geeft FloWithDGlow® circa 8 tot 12 uur licht in het duister. Juist daar waar weinig of geen zonlicht aanwezig is, biedt het materiaal de oplossing voor het verhogen van (duurzame) verkeersveiligheid.

FloWithDGlow® is energieonafhankelijk en draagt daardoor bij aan het terugdringen van het energieverbruik, de CO2-emissie en het terugdringen van lichtvervuiling als gevolg van openbare verlichting.

 

Het materiaal van FloWithDGlow® heeft een levensduurverwachting van tenminste 10 jaar.                                                                                                            

Meer voordelen van FloWithDGlow® zijn:

-       geen onderhoud

-       vrij van toxische stoffen

-       vrij van zware metalen

-       bestand tegen diverse belastingen, zoals vocht, vandalisme, chemicaliën en dooizouten

-       geen degradatie van lichtkwaliteit

-       probleemloos te verwijderen

-       geïntegreerd in bestaande werkprocessen en infrastructuur

FloWithDGlow 004

Bewezen innovatie

Er is intensief onderzoek uitgevoerd, waarna de uiteindelijke receptuur van FloWithDGlow® tot stand is gekomen.

Inmiddels zijn er diverse proeven uitgevoerd, waarbij het materiaal zich heeft bewezen in de praktijk.

FloWithDGlow® volgt de vloeistofdynamica van asfalt, heeft de vereiste stroefheid en wordt met reflecterende parels uitgevoerd.

 

 

FloWithDGlow Planet Fit

PlanetFit

FloWithDGlow® heeft het PlanetFit label.

 

Duurzaamheid is al jaren de motor van het innovatief denken binnen VolkerWessels. Innovatie zit in onze genen. 
FloWithDGlow® is een duurzame innovatieve oplossing voor de markt, die de impact op het milieu vermindert.

Om duurzame innovaties te laten zien aan de omgeving en de waarde ervan te onderstrepen, heeft VolkerWessels haar eigen label geintroduceerd; 'PlanetFit'.

 

Het PlanetFit label is toegekend door de afdeling Corporate Responsibility van VolkerWessels, in samenspraak met het CR platform.

+