Zoeken

Veilig & Duurzaam

Smits Neuchâtel staat voor maatschappelijk verantwoord en veilig ondernemen. Binnen ons bedrijf is er aandacht voor milieu, de mens en maatschappelijke vraagstukken. Ook duurzaamheid staat hoog op de agenda. Als moderne bouwonderneming zoeken wij continu naar mogelijkheden en initiatieven om ons duurzaamheidsprofiel te verhogen.

Veiligheidsbord

Veiligheid

Veiligheid begint bij houding en gedrag in de hele organisatie. Het is belangrijk om bewust om te gaan met veiligheid en een open en veilige werksituatie te creëren. Een werksituatie waar iedereen elkaar durft aan te spreken op ieders veiligheidshouding en gedrag. Veiligheid moet in alles wat wij doen verweven zitten. Zodat de veiligheid van onze eigen mensen, inhuurkrachten, onderaannemers en de omgeving gegarandeerd is.

WAVE: Wees Alert Veiligheid Eerst

Bij Smits Neuchâtel wordt constant gefocust op het veiligheidsbewustzijn door middel van het VolkerWessels-veiligheidsprogramma WAVE. Veiligheid heeft altijd de hoogste prioriteit: we werken veilig of we werken niet.

Van iedereen die voor Smits Neuchâtel werkt, verwachten wij dat zij zich verantwoordelijk voelt voor de veiligheid en hier proactief aan bijdraagt. Ons beleid is gericht op het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële en milieuschade. Dit geldt zowel voor eigen medewerkers als voor derden. Iedere werknemer kent ons introductieboekje met de belangrijkste veiligheidsregels en het bijbehorende sanctiebeleid.

Constant aandacht

Er wordt vanuit diverse functies aandacht besteed aan veilig werken. Daarnaast wordt jaarlijks voor de hele organisatie een KAM-jaarplan opgesteld om doelstellingen, procedures en regelgeving omtrent kwaliteit, arbeidsomstandigheden en het milieu te borgen. Middels toolboxmeetings worden regels en voorschriften met elkaar besproken. Deze bijeenkomsten zorgen er mede voor dat wij veiligheid nooit uit het zicht verliezen.

Risicoanalyse

Om de individuele werknemer goed te informeren over de risico’s op de werkplek is voor diverse functies een risicoanalyse gemaakt. In deze analyses zijn de risico’s aangegeven, samen met de veiligheidsmaatregelen, die de werknemer (en leidinggevende) moeten nemen om veilig te kunnen werken.

VCA

Alle werknemers in de uitvoering zijn bij ons in het bezit van het diploma 'Basisveiligheid VCA' . Leidinggevenden in de uitvoering beschikken ook over het diploma 'Veiligheid voor leidinggevenden VCA'.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Smits Neuchâtel streeft een efficiënt gebruik van (grond)stoffen na. Om invulling te geven aan energiebesparing worden jaarlijks reductiedoelstellingen vastgesteld waarbij de reductie van CO2-emissie van eminent belang is.

CO2-prestatieladder

Wij vinden het belangrijk om continu concrete stappen te zetten als het gaat om CO2-reductie op het werk. Een mooi onderdeel hiervan is de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Gebr. Van Kessel, en hierdoor dus Smits Neuchâtel, is in bezit van het CO2-bewust-certificaat, niveau 5. Wij investeren graag in innovatief en duurzaam materieel, technieken en producten. Ook door het aannemen van duurzame projecten werken wij aan verbetering van een leefbaar en bereikbaar Nederland. 

Het CO2 beleid binnen de gehele organisatie is een onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Milieubeleid

Het milieubeleid, dat deel uitmaakt van het KAM-beleid (kwaliteit, arbeid en milieu), is actief verspreid onder de medewerkers van de organisatie en onder hen die diensten voor Smits Neuchâtel verrichten. Het beleid wordt jaarlijks getoetst op actualiteit en wordt, waar nodig, bijgesteld. De invulling van het milieubeleid is gericht op het zo min mogelijk overlast geven aan de milieucompartimenten water, lucht en bodem. Dit alles op basis van het ALARA-principe (As Low As Reasonable Achievable). 

Iedereen is welkom

Prestatieladder sociale ondernemen (PSO)

De PSO is expliciet gericht op de arbeidsparticipatie van alle mensen. Het bieden én vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vinden het belangrijk om iedereen te betrekken bij onze organisatie. Wij zijn dan ook in bezit van het certificaat PSO Trede 3. Met trede 3 zijn wij koploper als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam dan bij organisaties in dezelfde klasse van grootte.